Vår köttråvara

Köttråvaran vi använder i våra produkter är noga sorterad och kommer alltid från särskilt utvalda och godkända köttleverantörer.

Ingemar Johansson I Sverige AB använder helst enbart svensk köttråvara, då vi värnar om svensk köttnäring.

I vårt noggranna urval av köttleverantörer är vi särskilt noga med att råvaror alltid håller den standard och kvalité som kontrolleras enligt HACCP och företagets BRC-certifiering.

Som konsument hittar du alltid korrekt information om köttråvarans ursprung på förpackningen.